MRSA Staphylococcus:

(Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus)
De beruchte ziekenhuisbacterie, wordt ook steeds vaker gevonden hierbij. De bacteriën die de oorzaak zijn maken toxinen (gifstoffen) waardoor de bloedvaten niet goed meer kunnen werken, en de weefsels afsterven.

Omschrijving stafylokokken:
Stafylokokken zijn kogelronde, etter producerende bacteriën en komen heel veel voor. Het is vooral bekend als ziekenhuisbacterie. De soort ‘aureus’ komt zelfs voor bij twee op de drie mensen en vermenigvuldigt zich op de overgang van huid naar neusslijmvlies. Zit dus vaak in de neus. Het is ook de veroorzaker van steenpuisten.

Deze bacterie is met name zo gevaarlijk omdat negen van de tien soorten stafylokokkenstammen inmiddels resistent is tegen penicilline.
De dreiging van onbehandelbare stafylokokkeninfecties nam af toen men meticilline ontwikkeld had, een half synthetische penicilline. de bestaande enzymen van de stafylokok konden het nieuwe antibioticum niet afbreken.
Nog geen jaar later werden er tussen duizenden stammen al weer enkele gevonden die niet alleen resistent waren voor penicilline maar ook voor meticilline. deze resistentie groeide langzaam maar gestaag en in Nederland zijn momenteel zo’n één op de honderd gecontroleerde stammen resistent, in België ligt dat op zo’n 25 % en in de zuidelijke landen op 40 %. In Noord Europa is het dus nog steeds laag. In Amerika steeg het voorkomen van MRSA

(Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus)in de jaren 1975-1991 van 2,4 naar 29 %, terwijl er in Europa vanaf de 2de helft jaren 70 nog maar zelden melding gemaakt werd van de MRSA epidemie. In Amerika werd steeds een nieuw antibioticum gemaakt en alle bleken na enige tijd weer nutteloos omdat de bacterie er steeds weer resistent tegen werd. Medici zijn nu vaak aangewezen op vancomycine, het enige middel dat nog effectief is tegen Staphylococcus Aureus.