Die Ursache der Infektion:

Verwekkers als de infectie wordt veroorzaakt door een enkele bacteriesoort blijkt dit meestal een bacterie te zijn die behoort tot de streptokokken: Streptococcus pyogenes, de groep A streptokok. Om die reden heeft deze bacterie ook wel de bijnaam vleesetende bacterie. Daarnaast worden ook vaak andere bacteriën gevonden die meedoen aan het infectieproces: onder andere Stap-hylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium Er wordt dan een combinatie van een aantal soorten (mengflora) gevonden als oorzaak voor fasciitis necroticans; sommige soorten gedijen met zuurstof (aerobe bacteriën), andere juist beter zonder zuurstof (anaerobe bacteriën).

Die Ursache der Infektion: Die Behandlung: Ontvakelijkheid: verwonding behandelen: necrotiserende Fasziitis

Translate »